Senior .Net developer

Senior .Net developer

Patyręs (+5 metų patirtis)
Vilnius, Lietuva 2500 €/Mėn. Laisvas(-a) šiuo metu

Didžiausia patirtis

Ajax | MSSQL | CSS3 | JSon | XML | XSLT | HTML5 | JavaScript | DB Architecture | C# | REST | SQL | HTML | Rest API | SQL | Scrum | Agile | Git | Jira | C# | .Net | ASP.Net | OOP (Object-Oriented Programming) | SOA (Service Oriented Architecture) | IoC and Dependency Injection | .Net & SQL | ORM | RESTful | MVC | Visual Studio | Unit Testing | Confluence

Patirtis Sektoriuje

Reklamos, IT Įmonė, Gamyba, E-Komercija, Valstybinis, Technologijų Startup

Sąlygos

Vietovė
Tik Vilnius
Atlygio Rėžiai (po mokesčių)
Darbas Projekte: 20 €/h,
Pastovus darbas: 2500 €/Mėn.
Darbinis statusas
Laisvas(-a) šiuo metu

Apie Mane

I have more than 10 years of working experience as a software developer, able to work with frontend or backend. Organised, methodical, responsible, punctual, communicative and diligent person, able to work in a team or independently, fully committed to the company and team goals.

I'm looking for .net developer or full stack developer job oppurtunity.

Patirtis ir Įgūdžiai

WEB
Ajax 5-6 metai CSS3 5-6 metai JSon 5-6 metai XML 5-6 metai XSLT 5-6 metai HTML5 5-6 metai REST 5-6 metai HTML 5-6 metai Bootstrap 2-3 metai SOAP 1-2 metai SASS 1-2 metai LESS 1-2 metai Amazon Web Services 1-2 metai
METODAI
Scrum 5-6 metai Agile 5-6 metai OOP (Object-Oriented Programming) 5-6 metai SOA (Service Oriented Architecture) 5-6 metai XP (Extreme Programming) 2-3 metai CI (Continuous Integration) 2-3 metai Kanban 2-3 metai SAFe 2-3 metai Continuous Delivery 2-3 metai Waterfall 1-2 metai TDD (Test-Driven Development) 1-2 metai
ĮRANKIAI
Git 5-6 metai Jira 5-6 metai Visual Studio 5-6 metai Confluence 5-6 metai UML 3-4 metai Team City 2-3 metai Sonar 2-3 metai
NET
C# 5-6 metai .Net 5-6 metai ASP.Net 5-6 metai IoC and Dependency Injection 5-6 metai .Net & SQL 5-6 metai ORM 5-6 metai RESTful 5-6 metai MVC 5-6 metai PowerShell 4-5 metai Razor 2-3 metai NServiceBus 2-3 metai MSMQ 2-3 metai WCF 1-2 metai Azure 1-2 metai WPF iki metų
DUOMENŲ BAZĖS
MSSQL 5-6 metai DB Architecture 5-6 metai SQL 5-6 metai TSQL 3-4 metai MySQL 2-3 metai NoSQL 2-3 metai RavenDB 2-3 metai SQLite 1-2 metai SQL Server Reporting Services (SSRS) 1-2 metai Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) 1-2 metai Redis iki metų
PROGRAMAVIMAS
JavaScript 5-6 metai C# 5-6 metai SQL 5-6 metai Python 1-2 metai PHP 1-2 metai VBScript (Visual Basic Script) 1-2 metai Java iki metų C++ iki metų C iki metų
JAVASCRIPT
Rest API 5-6 metai JQuery 4-5 metai Angular.js 1-2 metai TypeScript 1-2 metai
REALIZACIJA
Solution Architecture 1-2 metai Team Leading 1-2 metai Infrastructure Architecture 1-2 metai Application Architecture 1-2 metai Applications Integration 1-2 metai SOA 1-2 metai Data Modeling 1-2 metai Data Migration 1-2 metai System Architecture 1-2 metai Enterprise Architecture 1-2 metai Systems Integration 1-2 metai SaaS (Software as a Service) 1-2 metai
TESTAVIMAS
Unit Testing 5-6 metai Performance Testing 1-2 metai Selenium iki metų
TECHNOLOGIJOS
Amazon Web Services 1-2 metai RabbitMQ 1-2 metai ElasticSearch iki metų Lucene iki metų Microsoft SSIS/SSRS iki metų Docker iki metų

Norėtumėte pakviesti šį specialistą į savo projektą? Prašome Registruotis arba Prisijungti