Paskelbta: Prieš 5 metus. | Peržiūrėta: 374 kartus

Senior Java Developer, Big Data Engineer

Ekspertas (+10 metų patirtis)
Didžiausia patirtis: J2EE | Java SE | Scrum | Agile | Ajax | MySQL | PostgreSQL | CSS3 | Bootstrap | JSon | XML | XSLT | HTML5 | SOAP | Linux | Maven | JSP | Spring | Hibernate | JUnit | JDBC | JAXB | Servlets | LOG4J | SLF4J | Mail API | Ant | Git | Jira | CI (Continuous Integration) | Java | JavaScript | EJB | DB Architecture | Memcached | Spring MVC | Eclipse | OOP (Object-Oriented Programming) | TDD (Test-Driven Development) | REST | SOA (Service Oriented Architecture) | Manual Testing | Solution Architecture | Stakeholders Management | Customer Facing | Team Leading | Release & Budget Planning | Support of Systems | SQL | Business Analysis | Requirements Gathering | HTML | Application Architecture | Applications Integration | Sprint | Test Automation | Rest API | SOA | SQL | Lean | Java EE | Integration Test | Linux Servers | System Architecture | Enterprise Architecture | Unit Testing | Requirement Specification | Requirments Analysis
Laisvas(-a) šiuo metu Vilnius, Lietuva 8500 €/Mėn.

Apie Mane

Extensive experience in leading Enterprise Java projects. Bootstraping Big Data projects, establishing data pipeline and format strategies, optimising data pipeline, cloud provisioning.

Patirtis ir Įgūdžiai

JAVA
J2EE 5-6 metai
Java SE 5-6 metai
Maven 5-6 metai
JSP 5-6 metai
Spring 5-6 metai
Hibernate 5-6 metai
JDBC 5-6 metai
JAXB 5-6 metai
Servlets 5-6 metai
LOG4J 5-6 metai
SLF4J 5-6 metai
Mail API 5-6 metai
EJB 5-6 metai
Spring MVC 5-6 metai
Java EE 5-6 metai
Java 8 3-4 metai
Google Guice 3-4 metai
Aspect 3-4 metai
Java Message Service (JMS) 3-4 metai
Apache Camel 2-3 metai
Swing 2-3 metai
JSF 1-2 metai
Struts 1-2 metai
Portlets 1-2 metai
Facelets iki metų
IBATIS iki metų
MyBatis iki metų
PrimeFaces iki metų
MyFaces iki metų
METODAI
Scrum 5-6 metai
Agile 5-6 metai
CI (Continuous Integration) 5-6 metai
OOP (Object-Oriented Programming) 5-6 metai
TDD (Test-Driven Development) 5-6 metai
SOA (Service Oriented Architecture) 5-6 metai
Sprint 5-6 metai
Lean 5-6 metai
XP (Extreme Programming) 3-4 metai
ETL (Extract, Transform, Load) 3-4 metai
Kanban 3-4 metai
WEB
Ajax 5-6 metai
CSS3 5-6 metai
Bootstrap 5-6 metai
JSon 5-6 metai
XML 5-6 metai
XSLT 5-6 metai
HTML5 5-6 metai
SOAP 5-6 metai
REST 5-6 metai
HTML 5-6 metai
Amazon Web Services 4-5 metai
Nginx 3-4 metai
LESS 1-2 metai
TESTAVIMAS
JUnit 5-6 metai
Manual Testing 5-6 metai
Test Automation 5-6 metai
Integration Test 5-6 metai
Unit Testing 5-6 metai
Performance Testing 3-4 metai
JMeter 2-3 metai
Mockito 2-3 metai
Selenium 1-2 metai
REALIZACIJA
Solution Architecture 5-6 metai
Stakeholders Management 5-6 metai
Customer Facing 5-6 metai
Team Leading 5-6 metai
Release & Budget Planning 5-6 metai
Support of Systems 5-6 metai
Business Analysis 5-6 metai
Requirements Gathering 5-6 metai
Application Architecture 5-6 metai
Applications Integration 5-6 metai
SOA 5-6 metai
System Architecture 5-6 metai
Enterprise Architecture 5-6 metai
Requirement Specification 5-6 metai
Requirments Analysis 5-6 metai
Infrastructure Architecture 1-2 metai
DevOps 1-2 metai
Configuration Management 1-2 metai
IT Service Management 1-2 metai
Data Modeling iki metų
Data Migration iki metų
Embedded Systems Development iki metų
ADMIN & NETWORK
Linux Servers 5-6 metai
Linux Install & Support 2-3 metai
OpenStack iki metų
VMWare iki metų
VirtualBox iki metų
ĮRANKIAI
Ant 5-6 metai
Git 5-6 metai
Jira 5-6 metai
Memcached 5-6 metai
Eclipse 5-6 metai
CVS 4-5 metai
Subversion 3-4 metai
Google Web Toolkit (GWT) 3-4 metai
IntelliJ IDEA 2-3 metai
Confluence 2-3 metai
Jenkins 1-2 metai
CruiseControl 1-2 metai
Gulp 1-2 metai
Grunt 1-2 metai
UML iki metų
Chef iki metų
Xcode iki metų
TECHNOLOGIJOS
Bigdata & Hadoop 3-4 metai
UNIX
Linux 5-6 metai
Red Hat 2-3 metai
Debian 2-3 metai
Ubuntu 2-3 metai
Linux/Unix Admin 1-2 metai
Shell Scripting 1-2 metai
Scripting iki metų
Kernel iki metų
JAVASCRIPT
Rest API 5-6 metai
JQuery 4-5 metai
Node.js 2-3 metai
Angular.js 2-3 metai
React.js 2-3 metai
MOBILE
IOS 1-2 metai
Android 1-2 metai
Java Mobile 1-2 metai
Hybrid Android 1-2 metai
DUOMENŲ BAZĖS
MySQL 5-6 metai
PostgreSQL 5-6 metai
DB Architecture 5-6 metai
SQL 5-6 metai
NoSQL 3-4 metai
HBase 3-4 metai
MSSQL 2-3 metai
Oracle PL/SQL 2-3 metai
Data Warehouse 2-3 metai
Oracle DB 1-2 metai
Redis 1-2 metai
Mongo DB iki metų
SQLite iki metų
Teradata iki metų
Firebird iki metų
Derby iki metų
MariaDB iki metų
PROGRAMAVIMAS
Java 5-6 metai
JavaScript 5-6 metai
SQL 5-6 metai
Scala 3-4 metai
Ruby on Rails 1-2 metai
Python iki metų
Perl iki metų
C++ iki metų
PHP iki metų
C iki metų
Groovy iki metų
C# iki metų
Bash iki metų
Senior Java Developer, Big Data Engineer

Senior Java Developer, Big Data Engineer


Patirtis Sektoriuje
Telekomunikacijos, Reklamos, E-Komercija, Technologijų Startup

Sąlygos
Vietovė
Tik Europos Sąjungoje
Atlygio Rėžiai (po mokesčių)
Darbas Projekte: 65 €/h,
Pastovus darbas: 8500 €/Mėn.
Darbinis statusas
Laisvas(-a) šiuo metu
(Atnaujinta: Prieš 5 metus)

Norėtumėte pakviesti šį specialistą į savo projektą? Prašome Registruotis arba Prisijungti