Senior Java Developer, Big Data Engineer

Senior Java Developer, Big Data Engineer

Ekspertas (+10 metų patirtis)
Vilnius, Lietuva 8500 €/Mėn. Laisvas(-a) šiuo metu

Didžiausia patirtis

J2EE | Java SE | Scrum | Agile | Ajax | MySQL | PostgreSQL | CSS3 | Bootstrap | JSon | XML | XSLT | HTML5 | SOAP | Linux | Maven | JSP | Spring | Hibernate | JUnit | JDBC | JAXB | Servlets | LOG4J | SLF4J | Mail API | Ant | Git | Jira | CI (Continuous Integration) | Java | JavaScript | EJB | DB Architecture | Memcached | Spring MVC | Eclipse | OOP (Object-Oriented Programming) | TDD (Test-Driven Development) | REST | SOA (Service Oriented Architecture) | Manual Testing | Solution Architecture | Stakeholders Management | Customer Facing | Team Leading | Release & Budget Planning | Support of Systems | SQL | Business Analysis | Requirements Gathering | HTML | Application Architecture | Applications Integration | Sprint | Test Automation | Rest API | SOA | SQL | Lean | Java EE | Integration Test | Linux Servers | System Architecture | Enterprise Architecture | Unit Testing | Requirement Specification | Requirments Analysis

Patirtis Sektoriuje

Telekomunikacijos, Reklamos, E-Komercija, Technologijų Startup

Sąlygos

Vietovė
Tik Europos Sąjungoje
Atlygio Rėžiai (po mokesčių)
Darbas Projekte: 65 €/h,
Pastovus darbas: 8500 €/Mėn.
Darbinis statusas
Laisvas(-a) šiuo metu

Apie Mane

Extensive experience in leading Enterprise Java projects. Bootstraping Big Data projects, establishing data pipeline and format strategies, optimising data pipeline, cloud provisioning.

Patirtis ir Įgūdžiai

JAVA
J2EE 5-6 metai Java SE 5-6 metai Maven 5-6 metai JSP 5-6 metai Spring 5-6 metai Hibernate 5-6 metai JDBC 5-6 metai JAXB 5-6 metai Servlets 5-6 metai LOG4J 5-6 metai SLF4J 5-6 metai Mail API 5-6 metai EJB 5-6 metai Spring MVC 5-6 metai Java EE 5-6 metai Java 8 3-4 metai Google Guice 3-4 metai Aspect 3-4 metai Java Message Service (JMS) 3-4 metai Apache Camel 2-3 metai Swing 2-3 metai JSF 1-2 metai Struts 1-2 metai Portlets 1-2 metai Facelets iki metų IBATIS iki metų MyBatis iki metų PrimeFaces iki metų MyFaces iki metų
METODAI
Scrum 5-6 metai Agile 5-6 metai CI (Continuous Integration) 5-6 metai OOP (Object-Oriented Programming) 5-6 metai TDD (Test-Driven Development) 5-6 metai SOA (Service Oriented Architecture) 5-6 metai Sprint 5-6 metai Lean 5-6 metai XP (Extreme Programming) 3-4 metai ETL (Extract, Transform, Load) 3-4 metai Kanban 3-4 metai
WEB
Ajax 5-6 metai CSS3 5-6 metai Bootstrap 5-6 metai JSon 5-6 metai XML 5-6 metai XSLT 5-6 metai HTML5 5-6 metai SOAP 5-6 metai REST 5-6 metai HTML 5-6 metai Amazon Web Services 4-5 metai Nginx 3-4 metai LESS 1-2 metai
TESTAVIMAS
JUnit 5-6 metai Manual Testing 5-6 metai Test Automation 5-6 metai Integration Test 5-6 metai Unit Testing 5-6 metai Performance Testing 3-4 metai JMeter 2-3 metai Mockito 2-3 metai Selenium 1-2 metai
REALIZACIJA
Solution Architecture 5-6 metai Stakeholders Management 5-6 metai Customer Facing 5-6 metai Team Leading 5-6 metai Release & Budget Planning 5-6 metai Support of Systems 5-6 metai Business Analysis 5-6 metai Requirements Gathering 5-6 metai Application Architecture 5-6 metai Applications Integration 5-6 metai SOA 5-6 metai System Architecture 5-6 metai Enterprise Architecture 5-6 metai Requirement Specification 5-6 metai Requirments Analysis 5-6 metai Infrastructure Architecture 1-2 metai DevOps 1-2 metai Configuration Management 1-2 metai IT Service Management 1-2 metai Data Modeling iki metų Data Migration iki metų Embedded Systems Development iki metų
ADMIN & NETWORK
Linux Servers 5-6 metai Linux Install & Support 2-3 metai OpenStack iki metų VMWare iki metų VirtualBox iki metų
ĮRANKIAI
Ant 5-6 metai Git 5-6 metai Jira 5-6 metai Memcached 5-6 metai Eclipse 5-6 metai CVS 4-5 metai Subversion 3-4 metai Google Web Toolkit (GWT) 3-4 metai IntelliJ IDEA 2-3 metai Confluence 2-3 metai Jenkins 1-2 metai CruiseControl 1-2 metai Gulp 1-2 metai Grunt 1-2 metai UML iki metų Chef iki metų Xcode iki metų
TECHNOLOGIJOS
Bigdata & Hadoop 3-4 metai
UNIX
Linux 5-6 metai Red Hat 2-3 metai Debian 2-3 metai Ubuntu 2-3 metai Linux/Unix Admin 1-2 metai Shell Scripting 1-2 metai Scripting iki metų Kernel iki metų
JAVASCRIPT
Rest API 5-6 metai JQuery 4-5 metai Node.js 2-3 metai Angular.js 2-3 metai React.js 2-3 metai
MOBILE
IOS 1-2 metai Android 1-2 metai Java Mobile 1-2 metai Hybrid Android 1-2 metai
DUOMENŲ BAZĖS
MySQL 5-6 metai PostgreSQL 5-6 metai DB Architecture 5-6 metai SQL 5-6 metai NoSQL 3-4 metai HBase 3-4 metai MSSQL 2-3 metai Oracle PL/SQL 2-3 metai Data Warehouse 2-3 metai Oracle DB 1-2 metai Redis 1-2 metai Mongo DB iki metų SQLite iki metų Teradata iki metų Firebird iki metų Derby iki metų MariaDB iki metų
PROGRAMAVIMAS
Java 5-6 metai JavaScript 5-6 metai SQL 5-6 metai Scala 3-4 metai Ruby on Rails 1-2 metai Python iki metų Perl iki metų C++ iki metų PHP iki metų C iki metų Groovy iki metų C# iki metų Bash iki metų

Norėtumėte pakviesti šį specialistą į savo projektą? Prašome Registruotis arba Prisijungti