Automation Tester

Automation Tester

Vidēja līmeņa (2-4 gadu pieredze)
India,pune, Lietuva 2200 €/mēnesī Strādā

Būtiskākā pieredze

Selenium | Test Automation | Regression Testing

Kvalifikācijas sfēra

Bankas un finanses, IT uzņēmums

Vēlmes

Atrašanās vieta
Eiropas Savienība only
Vēlamā likme
Projekta uzdevums: 70 €/h,
Štata darbinieks: 2200 €/mēnesī
Pašreizējais statuss
Strādā

Sevis apraksts

Automation Tester

Prasmju kopums

TESTING
Selenium 2-3 years Test Automation 2-3 years Regression Testing 2-3 years JUnit 1-2 years SoapUI 1-2 years Cucumber 1-2 years JMeter 0-1 year HP QTP 0-1 year Performance Testing 0-1 year Mobile Automated Testing 0-1 year Manual Testing 0-1 year HP Quality Center 0-1 year Non-Functional Testing 0-1 year Functional Testing 0-1 year

Want to invite this Consultant to your project? Please Register or Login